Naast het algemene tijdschrift van Natuurpunt, ontvangen de leden ook De Karekiet: het afdelingstijdschrift. Zo blijf je op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze afdeling. In de Karekiet vind je informatie in verband met de activiteiten, verslagen van uitstappen, speciale waarnemingen. De verschijningsdata zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1oktober. Artikels zijn welkom bij Paul De Haes tot 6 weken voor de verschijningsdatum.

Leden van andere afdelingen die graag ons tijdschrift ontvangen, betalen 6 euro per jaar op het afdelingsrekeningnummer BE84 8802 9892 6159 Natuurpunt afdeling De Wielewaal, Leo Vaes, met vermelding "Karekiet 2019"