De Vogelwerkgroep neemt deel en organiseert een heel aantal projecten.

We hebben ook uitgebreid aandacht voor de Zwaluwen in onze regio.

Al sinds jaren broedt er een koppel Slechtvalken op de peperbus van Lier.