Vanuit Natuurpunt Studie wordt er de laatste jaren – naast de andere meetnetten of telprojecten - meer en meer aandacht besteedt aan het in kaart brengen van schaarse en Bijzondere broedvogels in de respectievelijke projecten SBV en BBV. Daartoe werd begin dit jaar een nieuwe applicatie gelanceerd, waarmee we op regionaal niveau betere schattingen kunnen maken.

Dit is een eerste rapportage die we met behulp van deze nieuwe tool samenstelden. In de toekomst volgen zeker nog volledigere overzichten, waarbij we de cijfers zullen vergelijken met oudere data.

Het volledige verslag vind je hier.